Gallery

Lucia Horáková:
I am not robot

Trvanie výstavy: 1.7 – 30.8.2022

Výstava I am not robot mapuje tvorbu Lucie Horákovej v rokoch 2017 a 2021. Na výstave môžete vidieť 10 veľkoformátových olejomalieb.

 

Samotný názov I am not robot, prirodzene reflektuje témy súčastnosti. Poukazuje na rozdelnie svetov, odcudzenie človeka od prírody, rozdelenie prírody a techniky.

 

Maľby na prvý pohľad drsné, postupne napĺňajú svoj zámer upútať diváka. Maľba ako konštruovaný priestor tak umožňuje synetrizovať myšlienky neverbálneho ponorenia sa do priestoru kľudu a pokoja. Neskrotiteľnosť prírody a existencie človeka je v dielach Lucie Horákovej v bezprostrednom súlade. Autorka svoju technikou dokáže zachytiť rovnako pohyb, ako aj stálosť scenérie. Diela nám dovoľujú ponoriť sa a blúdiť v nedotknutej prírode.

 

„Umenie akéhokoľvek druhu je schopné zmyslovým prenosom vzbudiť v človeku emocionálny zážitok, osobné útržky príbehu každého jedinca sa pospájajú v daný moment v jeden zrozumiteľný celok. Prostredníctvom toho je možné porozumieť mnohým veciam. Mať o niečom vedomosť, ešte neznamená uvedomiť si“ (Lucia Horáková)

Art from Container

These two terms may not go together for the first time, but in the new Container Gallery you will find out the opposite. Do not imagine any "trash bin" that everyone wants to get rid of. The basis of the construction is made up of shipping containers that are connected in one unit.
In cooperation with the Academy of Fine Arts and the Gallery of the City of Bratislava, a place is being created in the premises of the Container, which intends to point out that the things used can also create art belonging to the gallery.

The vision of this gallery will be to show materials that many of us already consider to be waste and, through the works of artists, to reflect on our planet and the idea of ​​recycling. The intention is not only to bring art closer to people who do not normally come to the gallery, but also to support the idea of ​​reusing things.

Come and see for yourself

Visit us now