Gallery

Denisa Slavkovská:
Good enough
 

Otvorenie výstavy: 22. september 2021, 19:00,

Čo je dosť dobré? Čo je zlé? Banálne otázky, ale na najjednoduchšie otázky sa hľadajú najťažšie odpovede. Hľadáme dobré umenie, ale kde nájsť odpoveď čo je dobré umenie? Ako umelci dokážu prekonať svojho učiteľa? A čo keď názory umeleckej autority sa nestotožňujú s vašim umeleckým chápaním sveta a estetiky života?

 

Výstava Good enough je prekročením autorkinej umeleckej komfortnej zóny. Mladá absolventka Ateliéru maľby na VŠVU Denisa Slavkovská prezentuje na tejto výstave diela, ktoré vznikali počas štúdia na škole a tesne po jej absolvovaní.

 

Toto obdobie autorka vníma (neoprávnene) sebakriticky.

 

Výstava dostáva na svetlo diela, na ktoré by maliarka chcela možno aj zabudnúť, lebo sa jej spájajú s obdobím neistoty, kritiky a nepochopenia. Časť prác, ktoré sú na výstave, spočiatku odmietla pred sama sebou a postupne niekoľkokrát zrecyklovala. Niekedy však veci potrebujú správny čas. A ten prišiel!

 

Diela, ktoré sa môžu zdať byť neatraktívne pre samých seba, majú neskutočné brilantné  impulzy plné energie a životaschopnosti pre iných. Obojstranné obrazy, niekoľkokrát premaľované sú odtlačkom maliarkinho citového rozpoloženia počas štúdia na vysokej škole (a s ich neprijatím). Odzrkadľujú sa v nich všetky pocity, ktoré človek môže zažiť pri hľadaní samého seba.

 

Denisa Slavkovská prešla hľadaním samej seba. Prešla si skúmaním nových tém, ktoré ju doviedli až k týmto skiciam, kresbám a maľbám, v ktorých cítiť ľahkosť a uvoľnenie, ale taktiež silu a pulzujúcu energiu mladej ženy, ktorá si uvedomuje postupne svoju vlastnú osobnosť.  Práce autorky môžu vyznievať plošne, keďže vychádza z grafiky a kresby, avšak toto je iba zdanie. Svoj vlastný vizuálny jazyk vyplnila presahujúcimi objemi, farbami, líniami  prechádzajúcich z plátna na plátno.

 

Maliarka vyvíja univerzálnu formu vychádzajúcu z každodenného prostredia stigmujúceho podvedomie. Necháva objektívne, dopomôcť subjektívnemu a naopak. Hľadá možnosti sprostredkovania zažívaného exaktným, nedekorovaným jazykom. Forma sa prezentuje striktne, no obsah je hrejivo osobný. Už teraz si dokázala vytvoriť svoj vlastný výtvarný jazyk, ktorý ju charakterizuje a identifikuje ako výraznú maliarku svojej generácie.

 

Mne osobne sa páči, ako cez umenie môžeme vnímať vlastnú realitu života. Ako cez Denisine obrazy vieme nabrať osobnú silu a odhodlanie stáť si za svojim názorom, i keď niekedy to stojí veľa času. Ako jej tvary, objemy a farebnosť nás vťahuje do lepšieho životného priestoru. A tomu ja hovorím dosť dobré umenie! 

Denisa Slavkovská (*1994) je absolventkou Ateliéru maľby Rastislava Podhorského a Martina Špirca na VŠVU v Bratislave a Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby Petra Ronaia na Fakulte umení TUKE. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovenku a skupinových prezentácií u nás aj v zahraničí. V roku 2019 sa stala finalistkou českej Ceny Exit – súťaže pre študentov/študentky českých a slovenských vysokých umeleckých škôl študujúcich v programe Výtvarné umenie, ktorú vyhlasuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Venuje sa maľbe, jej presahom, kresbe a tvorbe inštalácií, pričom aktuálne skúma postavenie človeka vo vzťahu k osobnému i verejnému priestoru. Autorka je finalistkou Maľby roka 2021.

Art from Container

These two terms may not go together for the first time, but in the new Container Gallery you will find out the opposite. Do not imagine any "trash bin" that everyone wants to get rid of. The basis of the construction is made up of shipping containers that are connected in one unit.
In cooperation with the Academy of Fine Arts and the Gallery of the City of Bratislava, a place is being created in the premises of the Container, which intends to point out that the things used can also create art belonging to the gallery.

The vision of this gallery will be to show materials that many of us already consider to be waste and, through the works of artists, to reflect on our planet and the idea of ​​recycling. The intention is not only to bring art closer to people who do not normally come to the gallery, but also to support the idea of ​​reusing things.

Come and see for yourself

Visit us now